Media

Mediana

Locul medianei este (N+1) / 2

Pentru date grupate pe interval formula este:

Modul

Este valoarea X sau Xi care este cel mai des întâlnită.

 

Amplitudinea

A = X max – X min

Estimarea abaterii standard a populaţiei pe baza unui eşantion

Pentru date negrupate:

 

Pentru date grupate:

Abaterea standard a unui eşantion

Pentru date negrupate:

 

Pentru date grupate:

 

Dispersia unui eşantion

Este egală cu abaterea standard la pătrat.

Estimarea dispersiei la nivelul populaţiei pe baza unui eşantion

Este pătratul estimării abaterii standard a populaţiei

Coeficientul de variabilitate

Quartilele

Se porneşte de la formula medianei. În funcţie de situaţie (date grupate sau negrupate) şi de quartil vom înlocui sintagma N/2 cu una corespunzătoare (N/4; N/2; 3N/4).

Decilele

Se porneşte tot de la formula medianei. Sintagma N/2 va fi înlocuită cu N/10 pentru decilul 1; 2N/10 pentru decilul 2; …; 9N/10 pentru decilul 9.

Staninele

Procentajul de distribuţie a celor nouă stanine este:

S1 – 4% S2 – 7% S3 – 12%

S4 – 17% S5 – 20% S6 – 17%

S7 – 12% S8 – 7% S9 – 4%

 

Cote standardizate Z

Cote standardizate T

 

Corelaţii neparametrice